Dudek Libor, Dolnostudénská 2, 787 01 Šumperk

Investor :  Povodí Labe s.p. Hradec Králové

Přeložka DK, Králíky - Lichkov

Investor : Východočeská energetika Pardubice

Optická trasa, Polička – Svitavy

Investor : Správa Silnic Moravskoslezského kraje

Překládka DOK, MOK a MTS, Vrbno p. Praděd

Investor : Telekomunikace Pardubice

BON – CAR Svitavy – MTS             

Investor : Telekomunikace Pardubice

Svitavy, Nádražní ul. ÚPS

Realizované stavby

TKB Špk. – RSU Hanušovice, přel. DOK a MK

Investor : Povodí Moravy s.p.