Dudek Libor, Dolnostudénská 2, 787 01 Šumperk

O naší společnosti

               Firma DUDEK LIBOR je zaměřena na výstavbu účastnických přístupových sítí ( ÚPS ), pomocí kterých se provádí napojení hlavních telefonních stanic ( HTS ) na telefonní ústředny.

Dále provádí montáže přenosových systémů 1. a 2. řádu, pobočkových ústředen a koncových telekomunikačních zařízení pomocí nejnovějších technologií.

V oblasti výstavby ÚPS je firma schopna provádět akce tzv. na klíč, tj. po zadání úkolu vypracovat projektovou dokumentaci, zajistit vyjádření majitelů pozemků, kterých se daná akce dotýká, zajistit vydání územního rozhodnutí, provést vlastními silami výkopové práce, pokládku kabelů, optických trubek, zafouknutí optických kabelů, montáž kabelových souborů, svařování optických vláken včetně provedení závěrečných měření, vypracování měřicích protokolů a v závěrečné části provést i montáž koncových zařízení.

V poslední řadě provádíme výstavbu a opravy veřejného osvětlení ( VO ), včetně dodání materiálu provedení zemních prací, montážních prací, provedení revize a předání díla objednateli.

Převládající činnost naší firmy, je výstavba nových účastnických sítí, proto má firma stabilní kvalifikovaný počet pracovníků s příslušnými odbornými znalostmi, které jsme získali při výstavbách ÚPS v okresech Šumperk, Bruntál a Svitavy.